Mere za torte – kako izračunati

Retko prođe dan, a da me neko ne upita koliko puta treba da uveća ili smanji meru za neku tortu ako želi da je radi u kalupu određene veličine. U receptima koje najčešće koristim, a većina se već nalazi na ovom blogu, napisana mera se odnosi obično na okrugli kalup prečnika 25 cm ili na pravougaoni dimenzija 22×32 cm. I kako dakle da napravite tortu manju ili veću od te navedene?
 Kažu da je bolje i na duže staze pametnije ljude naučiti da pecaju umesto da mi stalno lovimo ribu umesto njih, pa ću ovde pokušati da približim način na koji ja dolazim do potrebnih podataka.
 Sigurna sam da postoji još puno metoda, a neke su verovatno i efikasnije, al ovo što sledi je prosto nešto do čega sam došla i iskustveno i logički, tačnije matematički. Nek mi ne zamere ribari bolji od mene.

Površina kruga – osnova torti

 NAPOMENA: Obzirom da želimo da nam torte budu jednake visine isključićemo potrebu da računamo zapremine i fokusiraćemo se na površine osnova torti.
 Površina kruga jednaka je proizvodu kvadrata njegovog poluprečnika i grčkog broja π ili matematičkim rečnikom napisano:
                   P = r² · π   ,  gde je π = 3.14159265
 Tako da kad imamo tortu čiji PREČNIK  iznosi 26 cm treba da unesemo vrednost njenog POLUPREČNIKA u formulu ( a to je polovina prečnika kako mu i ime kaže) :
                   P = 13 ² ·3.14 = 169 · 3.14 = 530.66
Za tortu prečnika 18 cm imaćemo 9² · π = 254.34 što je otprilike polovina površine kruga od 26 cm. A to nam dalje govori da za torticu ovog prečnika treba duplo da smanjimo mere torte prečnika 26 cm.
Ako redom izračunate površine za sve relevantne prečnike od 10 do 30 cm uočićete koji prečnici su duplo ili trostruko veći/ manji od kojih i već ćete biti daleko sigurniji u predviđanju potrebnih količina.
Prečnici 26-18-15 i 28-20-16

Najčešći odnosi mera

 Sad je nekima od vas možda zasvetlela lampica u glavi, dok se drugima samo zavrtelo u istoj.
 A pošto ne umem bolje da objasnim za ove druge navešću ipak najfrekvetnije odnose mera :
  • za kalup fi 28 cm polovina mere biće fi 20 cm dok će trećina odgovarati kalupu fi 16 cm
  • za kalup fi 26 cm polovina mere biće fi 18 cm , a trećina fi 15 cm
  • za kalup fi 24 cm polovina mere biće fi 17 cm, a trećina fi 14 cm
  • za kalup fi 22 cm polovina mere biće fi  16 cm, a trećina fi 13 cm
NAPOMENA : „fi“ se koristi da označi prečnik. Mere su približne tj. zaokružene, što se u praksi pokazalo sasvim dovoljno.
Krug prečnika 22 cm i kvadrat stranica 20 cm

 

Pretvaranje okrugle u kvadratnu osnovu

Ako pak želite da pretvorite mere okrugle u mere za tortu kvadratne osnove ili obrnuto treba samo da uvažite pretpostavku da površine osnovica moraju biti približno iste ili matematički rečeno :
                              r² · π = a²     , gde je a dužina stranice kvadrata.
Tako da imamo za kvadrat stranice 20 cm
                              r² · π = 20²
                              r² · 3.14 = 400
                              r² = 400 : 3.14
                              r² = 127.39
                              r =  11.29 ( izvađen je kvadratni koren broja)
 Znači poluprečnik  odgovarajućeg kruga je 11.29 cm, a PREČNIK je 22.57 cm (poluprečnik puta dva).
Dakle za torte okruglu prečnika 22 cm i kvadratnu prečnika 20 cm koristimo iste mere sastojaka.
I tako svaki put samo ubacite u gornju formulu poluprečnik ili stranicu ( u zavisnosti od čega polazite) i dobićete kompatibilnu dimenziju.

Pravougaona osnova

 Možda nije nepotrebno da dodam da za pravougaonu 20×30 cm treba jedna i po mera kvadratne 20×20 cm ili okrugle prečnika 22.6 cm (kako smo maločas dobili).
 Obzirom da sad znate da izračunate površinu bilo kog kruga videćete da je ova približno jednaka polovini površine kruga fi 30 cm.

Umesto zaključka

I tako nema više nagađanja i paničenja, sve se može preračunati samo treba malo truda i volje.
Kad jednom to uradite zapišite sebi rezultate koji su vam praktično najvažniji i olakšajte sebi pravljenje torti bilo kojih dimenzija.
A kad neko vas priupita koliko da uveća ili smanji mere ako želi tortu da pravi u kalupu određenih dimenzija samo mu prosledite ovaj link.. Nek i njemu bude lako. ☺
Označeno sa: